W celu ustalenia kosztu sesji, proszę o kontakt.

Przy podjęciu terapii długoterminowej, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość wzięcia pod uwagę sytuacji materialnej klienta i dostosowanie do niej kosztów.