Artykuły

5 powodów, dla których warto pójść na psychoterapię

1. Uczysz się rozwiązywać swoje problemy

Stare przysłowie mówi: „Daj człowiekowi rybę, a będzie syty jeden dzień. Naucz go łowić ryby i nakarmisz go na całe życie”. To jest idea, na której bazuje psychoterapia. Jest ona procesem, który trwa i wymaga pracy, ale z czasem uczysz się efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywania problemów. Oznacza to, że ostatecznie zdobywasz i rozwijasz umiejętności i narzędzia takie jak inny sposób myślenia, efektywniejsze mechanizmy radzenia sobie i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

Continue reading „5 powodów, dla których warto pójść na psychoterapię”

Jak długo trwa terapia?

Klienci zgłaszający się do terapeuty bardzo często pytają o to, jak długo trwa terapia. Są nurty, w których jest to dość dokładnie określone, bo na przykład terapia krótkoterminowa to około 12 sesji – czyli 3 miesiące. Istnieją podejścia, w których terapeuta od razu umawia się na kontrakt na przykład roczny. Są też takie, w których nie jest to ściśle sprecyzowane.
Continue reading „Jak długo trwa terapia?”

psychologiczna praca z ciałem

Informacja, którą niesie ciało

Psychoterapia i ciało - psycholog GdańskCoraz częściej w gabinetach psychologów pojawiają się osoby, które zgłaszają problemy natury bardziej fizycznej niż psychicznej. Zdarza się, że osoba nie dostrzega problemów natury relacyjnej czy psychologicznej, a symptomy fizyczne są jedynymi dostępnymi dla niej objawami – które mogą mieć podłoże medyczne lub też nie. Ale też coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że ciało i psychika nie są od siebie oderwane, a wręcz przeciwnie – współbrzmią bardzo mocno. Również psychologowie i psychoterapeuci różnych szkół zwracają baczniejszą uwagę na to, co się dzieje w ciele.

Co mówi ciało?

Psychologia zorientowana na proces traktuje symptomy fizyczne (niezależnie od stopnia dokuczliwości i diagnozy lekarskiej) jako część czegoś, co możemy nazwać procesem życiowym. Z jednej strony, osoba cierpiąca potrzebuje wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami, które niosą ze sobą symptomy. Jest to zarówno kwestia radzenia sobie z bólem, stratą dotychczasowych możliwości, zmianami życiowymi, które powoduje choroba i mierzenia się z systemem medycznym, który często bywa dodatkowo opresyjny. Z drugiej zaś strony, wierzymy, że choroba jest mocnym sygnałem do zmian życiowych i celem psychoterapii jest odszyfrowanie tego ukrytego przekazu. Oczywiście z początku jest to bardzo trudne, bo pierwszym odruchem jest traktowanie choroby czy bólu jak wroga. Jednak przy umiejętnym poprowadzeniu klienta, często udaje się odkryć to, co powinno zostać zintegrowane w tożsamości klienta. W praktyce praca polega na skupieniu się na doświadczeniu klienta i rozwijaniu tego doświadczenia (w odczuwaniu, ruchu, rysunku, czy opowiedzianej historii) tak długo, aż przekaz stanie się zrozumiały. Bardzo często, przekaz ze strony symptomów jest zbieżny z tym, co pojawia się w relacjach, wydarzeniach życiowych, czy we snach. Pracować można zarówno z symptomami chwilowymi, obecnymi tylko w danym momencie czy okresie czasu, oraz z symptomami chronicznymi, często pojawiającymi się i powracającymi na przestrzeni wielu lat.

Procesowa praca z symptomami fizycznymi opiera się na:

  • opiece i wsparciu dla doświadczeń osoby chorej,
  • przeświadczeniu, że za symptomami kryje się mądrość i przepływ życia,
  • przekonaniu, że symptomy są wyrazem śniącego ciała, głębszej rzeczywistości psychicznej,
  • odkrywaniu sensu i znaczenia choroby a poprzez to kierunku rozwoju człowieka.

Praca z procesem nie gwarantuje ustąpienia symptomów, ani nie jest terapią zastępującą interwencje medyczne (w przypadku chorób zachęcamy do podejmowania równolegle odpowiednich działań diagnostycznych czy leczniczych), choć zdarza się, że odczytana i wykorzystana informacja przestaje być potrzebna – a wraz z tym symptomy łagodnieją czy znikają.

Osoby zainteresowane psychologiczną pracą ze swoimi symptomami fizycznymi (bóle, dolegliwości, choroby), zapraszam do współpracy.

Creative Commons License photo credit: radiant guy

czemu się złoszczę

O czym mówi Twoja złość?

Nikt nie lubi, jak się złościsz.
Złość piękności szkodzi – mówią kobietom.
Złoszczący się mężczyzna to agresor.

Złość najlepiej opanować, powstrzymać, stłamsić. Ewentualnie ominąć lub w bezpieczny sposób uwolnić. Zupełnie tak, jakby sama w sobie nie miała żadnego znaczenia. Jakaś energia, która jest niebezpieczna i niepotrzebna, najlepiej jest się jej w jakiś sposób pozbyć.

Continue reading „O czym mówi Twoja złość?”

Psycholog online.

Ciało, które śni

„Jeden zaś z najwybitniejszych uczniów Junga, Arnold Mindell, stworzył niezwykle ciekawą szkołę terapeutyczną, zwaną psychologią procesu. Jej podstawowym celem jest przywrócenie poczucia nierozdzielności ciała i psyche. W trakcie trwającej już przeszło 30 lat działalności Mindell zajmował się metodycznym rozbijaniem mitów na temat ciała, które od zarania dziejów funkcjonują w naszej kulturze. Już we wczesnych latach 80. naraził się zwolennikom radykalnej neurobiologii, udowadniając, że osoby pogrążone w głębokiej śpiączce wcale nie są niezdolne do jakiejkolwiek formy komunikacji z otoczeniem. Wręcz przeciwnie, jeśli tylko wsłuchać się w subtelne sygnały, jakie wysyłają (mogą to być drobne ruchy dłoni, skurcze, prawie niezauważalne ruchy, ledwo słyszalne dźwięki), komunikacja z nimi staje się możliwa, a ludzie ci bardzo często – pod wpływem takiego kontaktu – wybudzają się nawet z zaawansowanych stanów wegetatywnych. Wszystko dlatego, przekonuje Mindell, że ciało i jego symptomy to najlepsi przewodnicy na drodze do szeroko rozumianego szczęścia.”

Jest to fragment artykułu Tomasza Staniszewskiego na temat pracy z procesem. Zapraszam do przeczytania całości: http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1178/co-mowi-cialo–ktore-sni,55930,1 .

Deklaracja poczucia własnej wartości

Diabolical look and angelic smileAutorką poniższego tekstu jest Virginia Satir, jedna z najlepszych terapeutek rodzinnych.

Na pytanie piętnastoletniej dziewczynki, co ma uczynić, aby przeżyć fascynujące życie, odpowiedziałam:

Jestem sobą.
Na całym świecie nie ma nikogo, kto byłby dokładnie taki sam jak ja. Zdarzają się ludzie, którzy są częściowo do mnie podobni, lecz w sumie nikt nie jest taki, jak ja. Dlatego też, cokolwiek robię, jest autentycznie moje, ponieważ ja sama decyduję się na to. Continue reading „Deklaracja poczucia własnej wartości”

Mechanizm projekcji czyli dlaczego nas denerwują inni ludzie

ProjekcjaProjekcja jest jednym z mechanizmów obronnych, czyli różnego rodzaju trików mających na celu ochronienie naszej świadomości (naszego ego) przed zagrażającymi informacjami. Pojęcie projekcji (i innych mechanizmów obronnych) stworzył Zygmunt Freud, i jest to jedno z niewielu pojęć, co do których istnienia i prawdziwości nie ma wątpliwości chyba większość psychologów, niezależnie od nurtu. Continue reading „Mechanizm projekcji czyli dlaczego nas denerwują inni ludzie”

Co to jest psychologia zorientowana na proces?

Psychologia zorientowana na proces
Psychologia zorientowana na proces to jedna z dróg rozwoju.

Często rozmawiając o mojej pracy słyszę od ludzi pytanie: psychologia zorientowana na proces… ale czego? Czym jest ten cały proces i na czym polega praca według psychologii zorientowanej na proces (POP)?

Starożytny mistrz Lao-Tsy napisał: Tao, które można wyrazić słowami, nie jest prawdziwym Tao. Trochę podobnie jest z procesem, który do taoizmu często się odwołuje. Proces jest czymś, co owszem można opisywać, ale prawdziwie występuje jedynie w indywidualnym doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że nie da się z nim pracować, wręcz przeciwnie.

Continue reading „Co to jest psychologia zorientowana na proces?”