Psychoterapia online

Poznaj siebie i odkryj swój potencjał.

Psychoterapia online

Poznaj siebie i odkryj swój potencjał.

Psychoterapia online

Jestem psycholożką i certyfikowaną terapeutką pracującą w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Prowadzę terapię za pośrednictwem internetu, pomagając w ten sposób osobom, które nie mają możliwości kontaktu z polskim psychologiem w miejscu swojego zamieszkania. Jest to forma wygodna szczególnie dla osób mieszkających poza Polską oraz z dala od dużych miast.

Pomagam osobom w kryzysie oraz wspieram rozwój i proces zmian kierując się zasadą, że wszelkie problemy i trudności potrzebują głębokiego zrozumienia, a nie tylko podejścia „naprawczego”. Zamiast skupiać się na diagnozach i „normach”, najwięcej uwagi poświęcam indywidualnemu doświadczeniu klienta, wspierając otwartość i życzliwość wobec samego siebie. Kliknij by dowiedzieć się więcej o mnie.

Potrzebujesz pomocy?

Zajmuję się m.in następującymi zagadnieniami:

Emocje

Odnalezienie znaczenia swoich emocji i nastrojów, takich jak złość czy smutek, umiejętność radzenia sobie z emocjami. Praca ze stanami depresyjnymi, lękowymi i fobiami.

Relacje

Budowanie lepszych relacji, radzenie sobie z konfliktami, asertywność, wsparcie przy rozstaniach. Wpieram wszelkie relacje obejmując całe spektrum form, tożsamości, orientacji.

Ja i tożsamość

Radzenie sobie z nadmierną samokrytyką, budowanie życzliwości wobec siebie, samoocena. Praca z zachowaniami impulsywnymi i tendencjami do uzależnień. Zagadnienia związane z tożsamością i orientacją seksualną. Zmiany życiowe.

Rozwój osobisty

Kryzysy rozwojowe, pomoc w odnalezieniu życiowej „ścieżki” i rozwój osobistego potencjału. Zmiany w karierze zawodowej, życiowe decyzje.

Jak wygląda terapia online

Pracuję w nurcie psychologii zorientowanej na proces, ale czerpię też z wielu innych modalności. W pracy z każdą osobą zadaję pytanie nie tylko „dlaczego” coś się dzieje, ale też „po co” się to wydarza. Problemy, które napotykamy są często sposobem naszej psychiki na poradzenie sobie z czymś, doświadczenie czegoś ważnego czy spełnienie istotnych potrzeb. Dlatego zamiast spoglądać na problem jako coś do usunięcia, szukam głębszych znaczeń w doświadczeniach, które często wskazują ścieżkę rozwoju danej osoby.

Wspieram rozwój akceptacji różnorodnych aspektów osobowości i doświadczeń, życzliwość wobec siebie, ciekawość prowadzącą do zrozumienia siebie oraz świadomość własnych procesów emocjonalnych.

W praktyce spotykam się na sesje (50 min) raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu. Duża część pracy dzieje się w trakcie dialogu, ale pracuję również ze snami, symptomami fizycznymi i innymi doświadczeniami w ciele, oraz z odmiennymi stanami świadomości.

Pierwsza sesja ma formę konsultacji, na której możemy się wstępnie poznać, sprawdzić czy chcemy się zdecydować na współpracę i ustalić potencjalne kierunki wspólnej pracy.

Wartości

W mojej pracy kieruję się nastepującymi wartościami i zasadami
Głęboka demokracja
Każda część doświadczenia, emocji, osobowości zasługuje na to, by zostać zobaczona i zrozumiana
Szczerość i autentyczność
Wspieram komunikację wprost i wyrażanie emocji, a także humor jako zdrowy mechanizm radzenia sobie
Ciekawość i otwarty umysł
Posiadam wiedzę, która się przydaje, ale będę Ci pomagać znajdować Twoje własne odpowiedzi. Wszystkie hipotezy będziemy sprawdzać razem.
Życzliwość i akceptacja
Jako osoba zasługujesz na szacunek i akceptację, bez względu na to, jakie masz doświadczenia. Jeśli to niewyobrażalne, to tym bardziej.