Joanna Boj

Joanna BojJoanna Boj

Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (2005). Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończyła I fazę Programu Licencyjnego i uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Pracuje w Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Poza pracą z klientami indywidualnymi prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oraz terapię grupową. Ma również doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki (SWPS Sopot).

Fascynuje ją potencjał drzemiący w każdym człowieku, wierząc, że każdy niesie w sobie odpowiedzi na swe pytania i rozwiązania swoich problemów. Zaprasza na konsultacje wszystkie osoby „poszukujące siebie” lub poszukujące odpowiedzi, szczególnie, że pytania pojawiają się często w kryzysie. Jest szczególnie otwarta na pomoc osobom nie mogącym odnaleźć się w tzw. głównym nurcie czy też „normie” –  z różnych powodów, z orientacją seksualną włącznie.

Bliski jest jej również rozwój duchowy, uważając, że pełnia życia przejawia się w doświadczaniu zarówno tego co dostępne, jak i niedostępne dla ludzkiego rozumu. Sztuką jest łączenie wszystkich poziomów naszego istnienia, materialnego, fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i duchowego. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?” pozwala na świadome i pełnie doświadczanie naszej egzystencji, prowadząc do większej harmonii i radości w życiu.

W wolnych chwilach fotografuje i publikuje artykuły na swojej stronie PozaSchematy.pl .